Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1406581136';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='54.196.181.109' AND nazwa='studzianka');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('54.196.181.109','1406582936','studzianka');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='studzianka';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]
Kaplica w Studziance  

Kaplica w Studziance-Przylasku

GALERIA
 • Widoki z Hermanowej
 • Proboszcz... tu... i tam...
 • Pielgrzymka do Łagiewnik
 • Boże Ciało 2004
 • Ognisko
 • WARTO PRZECZYTAĆ
 • Rewolucja Francuska, ale czy wielka?!
 • Niepokalana - Immaculata
 • Dominikanki z Tyczna
 • Między mitem a historią - problem Inkwizycji
 • Homoseksualizm
 • CIEKAWE OSOBY
 • Ks. Stanisław Bąk - wspomnienie w 20 rocznicę śmierci
 • Ks. Franciszek Malak
 • ROK LITURGICZNY
 • Boże Ciało
 • Boże Serce
 • ŚWIĘCI
 • Święty Maksymilian Maria Kolbe
 • Św. Bp Józef Sebastian Pelczar
 • PARAFIA
 • Pomnik św. Floriana
 • Parafia Hermanowa
 • Kalendarium
 • Sprawozdanie

 • Kalendarium

  Dziejów wsi Hermanowa


  1478 - pierwsza wzmianka o Hermanowej, jako przedmieściu Tyczyna.

  1507 - Hermanowa samodzielną wsią.

  1515 - wieś liczy 180 mieszkańców, terenów uprawnych ok. 375 ha.

  1589 - wieś liczy 200 mieszkańców.

  1672 - najazd Tatarów.

  1745 - pierwsze wzmianki pisane o Czerwonkach i Przylasku.

  1830 - wieś liczy 906 mieszkańców (659 dorosłych i 247 dzieci).

  1845 - utworzenie szkoły parafialnej.

  1847 - epidemia cholery ( w całej parafii Tyczyn zmarło 486 osób).

  1860 - wielka zaraza (3 miesiące).

  1862 - ustanowienie zarządu gminnego dla wioski.

  1871 - poświęcenie nowego budynku szkolnego.

  1907 - powstanie Kółka Rolniczego, w którego budynku znajdowała się sala zebrań i sklepik z nasionami i narzędziami.

  1908 - założenie Towarzystwa Szkoły Ludowej, które prowadziło czytelnię, bibliotekę (ok. 200 książek), szkolenia i okolicznościowe wykłady.

  1910 - wzniesienie pomnika "Grunwald".

  1912 - założenie Towarzystwa Oświaty Ludowej, które prowadziło bibliotekę i działalność odczytową; szkoła otrzymuje imię Królowej Jadwigi (do szkoły zapisanych było 520 dzieci).

  1914 - do Legionów Polskich wstąpiło 10 ochotników (9 sierpnia), wejście wojsk rosyjskich (25 września) - szkoła zajęta na kwatery.

  1915 - wejście wojsk austriackich (11 maja).

  1918-20 - epidemie chorób zakaźnych - grypa "hiszpanka" i czerwonka (zmarło 100 osób).

  1921 - stan wsi: mieszkańcy - 1835 (889 mężczyzn, kobiet 964 - rodzin 370), inwentarz - 179 koni, 884 bydła rogatego, 3 kozy, 403 świnie, 2500 kur, 150 gęsi, 1200 króli, pola uprawnego 1932 morgi.

  1923 - założenie Rady Chłopskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego - Wyzwolenie.

  1925 - powstanie Koła Młodzieży - działalność artystyczna i edukacyjna.

  1931 - oddanie do użytku nowej, murowanej (piętrowej) szkoły.

  1932 - zorganizowanie biblioteki szkolnej.

  1933 - tworzenie szkoły na Czerwonkach (49 dzieci), nauczycielka - Strusiewicz Maria, poniszczenia wynajmowano kolejno u Józefa Trojanowskiego, Józefa Kuca i Zofii Bombała.

  1936 - parcelacja dworu, poświęcenie sztandaru ludowego; powstanie na Czerwonkach Koła "Młoda Wieś".

  1938 - wieś liczyła 1905 mieszkańców, a gospodarstw było 466;

  1939 - II wojna światowa, początki konspiracji zbrojnej (ZWZ) - sierż. Leon Huchla tworzy podwaliny placówki ZWZ w Tyczynie.

  1942 - łapanki i wywózka na roboty do Niemiec (ok. 300 osób); powstaje II Pluton - Hermanowa (72 osoby) Placówki ZWZ-AK Tyczyn "Topola" (dowódca por. rez. Mieczysław Przytocki "Grab"), Wojskowa Służba Kobiet, Wojskowa Służba Ochrony Powstania, I oddział dywersyjny (dow. Józef Pięta "Olcha"), II oddział dywersyjny (dow. Józef Witek "Hełm").

  1943 - organizowanie tajnego nauczania.


  1944 - Akcji Burza - komenda znajdowała się na leśniczówce, a w szkole szpital

  1948 - początki jednostki OSP; powstanie Komitetu Budowy Szkoły na Czerwonkach.

  1949 - utworzenie w domu gromadzkim punktu bibliotecznego, którego celem był rozwój czytelnictwa i likwidowanie analfabetyzmu (we wsi było 26 analfabetów).

  1952 - otwarcie nowej szkoły na Czerwonkach

  1957 - powstanie koła Związku Młodzieży Wiejskiej.

  1960 - wyrzucenie nauczania religii ze szkoły, utworzenie Biblioteki Publicznej; elektryfikacja szkoły w Czerwonkach.

  1962 - pierwszy etap elektryfikacji wsi (styczeń-marzec).

  1963 - surowa zima (40 stopni mrozu) - przerwano naukę w szkole.

  1964 - budowa drogi na Skotniku.

  1966 - wieś liczy 2000 mieszkańców.

  1968 - rozpoczęcie budowy drogi bitej przez wieś (ok. 2,5 km) - na wysokość szkoły.

  1970 - uroczyste otwarcie linii PKS (11 lipca), pierwszym autobusem przyjechał Bronisław Leniart.

  1971 - trwa budowa drogi.

  1973 - uruchomienie punktu katechetycznego.

  1974 - budowa basenu przeciwpożarowego.

  1977 - pierwsza Msza św. przy kapliczce w Studziance odprawiona przez ks. St. Bąka.

  1975 - obchody 500 - lecia wioski.

  1982 - powstanie Komitetu Budowy Kościoła.

  1983 - budowa kaplicy tymczasowej, poświęcenie placu pod kościół (23 kwietnia), rozpoczęcie budowy kościoła (4 maja), poświęcenie kamienia węgielnego (7 sierpnia), rozpoczęcie odprawiania Mszy św. w dolnym kościele (od I Niedzieli Adwentu).

  1984 - poświęcenie kościoła (9 grudnia 1984 r.) przez bpa Ignacego Tokarczuka.

  1985 - utworzenie samodzielnej parafii pw. M.B. Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbe, proboszczem ks. Stanisław Tarnawski - budowniczy kościoła.

  1987 - założenie cmentarza parafialnego.

  1988 - poświęcenie sztandaru OSP w 40-lecie istnienia jednostki.

  1990 - powrót nauczania religii do szkoły, powstanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły.

  1993 - otwarcie Domu Ludowego i urządzenie remizy OSP; powstanie Męskiego Chóru Parafialnego (dyr. Piotr Cybulski).

  1994 - misje parafialne (listopad/grudzień).

  1995 - poświęcenie nowej kaplicy w Studziance przez bpa Kazimierza Górnego - wotum dziękczynne w 10-lecie parafii.

  1996 - rozpoczęcie budowę sali gimnastycznej przy szkole.

  1997- poświęcenie sztandaru szkolnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Królowej Jadwigi w (8 czerwca); poświęcenie nowej części szkoły przez ks. bpa Kazimierza Górnego (17 kwietnia).

  1999 - poświęcenie dzwonnicy i dzwonów przez ks. bpa Kazimierza Górnego (3 października).

  2000 - konsekracja kościoła przez ks. bpa Kazimierza Górnego (18 czerwca); nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego (19-20 listopada).

  2002 - uroczystość nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (6 - sierpnia); budowa parkingu przykościelnego.

  2003 - obchody 525 - lecia wsi, 55 - lecia OSP, 30 - lecia utworzenia punktu katechetycznego, 20 - lecia poświęcenia placu pod kościół, rozpoczęcia budowy kościoła i poświęcenia kamienie węgielnego, 10 - lecia otwarcia Domu Ludowego; rocznice upamiętnia pomnik św. Floriana, poświęcony przez ks. bpa Edwarda Białogłowskiego (8 czerwca); rozpoczęcie budowy kanalizacji. Obchody 20-lecia śmierci ks. Stanisława Bąka - poświęcenie pamiątkowej tablicy.
  Jesteś 331914 osobą na stronie a obecnie:                     Copyright © by studzianka, 2003-2004